20 - 24 maj 2009

Vi ankom alle i løbet af onsdagen. Vi var spændte på hvordan sådant et stævne skulle foregå,
da det var første gang for os. Vi blev godt modtaget af alle.
Vi var 6 vogne og 1 fastlæggervogn. Torsdag var der standerhejsning kl. 10.

Kl. 13. var der rundvisning på Frederiksværks Krudt Værk. En super interessant tur med en god guide på.

Eftermiddagskaffen blev drukket ved langbord foran Anns og Jørgens campingvogn.
Om aftenen var der fællesspisning i teltet, som campingpladsen havde stillet op. En hyggelig aften.
Fredag var fridag hvor man så kunne køre tur og handle.
Lørdag skulle vi have været på vandring langs Arresø Kanalen men det havde været regnvejr,
der var for smattet, så turen blev aflyst. Kl. 13 mødtes vi ved standeren og blev enige om at
køre til Knud Rasmussens Hus og Skansen, der var meget smukt.
Om aftenen var der igen fælles spisning i teltet i hyggeligt lag.

Søndag var der morgenmad i teltet kl. 9.

Kl. 10 var der standerstrygning.

Derefter blev der pakket og kørt hjemad efter nogle dejlige dage.
Vi kom hjem med tørt fortelt.

Otto og Dorte Willer

Medlemsnr. 211

1
1 1
2
2 2
3
3 3
4
4 4
5
5 5
6
6 6
7
7 7